Today’s LimudDate: July 2, 2020
משנה ברורה
מאמצע סעיף ד' בהגה "וכל מוקצה" עד תחילת סימן תצ"ו
מוסר
ועתה נדבר אודות כח הדבור' עד 'ועל ידי'

June 2020-June 2021


Download the Luach Booklet