משנה ברורה

Past Shiurim

[easy_media_download url=”http://www.shasilluminated.org/shiur/9077/siman-2445b-6a/” text=”Download” force_dl=”1″ color=”grey” width=”200″ height=”34″ target=”_blank”]

Today’s Shiur


[easy_media_download url=”http://shasa.s3.amazonaws.com/Dirshu_halacha/Hilchos%20Eruvin/siman%20345-7.MP3″ force_dl=”1″ color=”grey” width=”200″ height=”34″ target=”_blank”]

Past Shiurim

Today’s Limud

Date: May 29, 2020
משנה ברורה