משנה ברורה

Past Shiurim

Download

Today’s Shiur


Download Now


Past Shiurim

Today’s Limud

Date: December 18, 2018
משנה ברורה
מסימן ש"מ סעיף ד' עד אמצע סעיף ד' הגה "אבל מותר לרשום"