משנה ברורה
"מסימן כ""ז סעיף ט' עד סעיף י'"

מוסר
חפץ חיים הל' רכילות כלל ה' אות ו' עד סוף כלל ה'